היצירה היהודית- האגדה והמדרש ביחידה זו נעסוק בסוגה ( סגנון ספרותי ) אחת שהיא מהבולטות בארון הספרים היהודי – ספרי המדרש והאגדה . הלימוד הבית מדרשי , שהתפתח בתקופת בית המקדש השני , הניב אלפי מדרשי אגדה והלכה , פרשנויות ואגדות רבות . המדרשים עסקו בנושאים רבים ומגוונים . דרך הלימוד עצמה נשתמרה מאז ועד היום בתרבות היהודית . הדיון התלמודי הצמיח סגנון לימוד ייחודי בו אנשים שונים יכולים להביע עמדות שונות במגוון דרכים , לימוד שהשאלה עמדה במרכזו . נעמוד על ההבדלים בין סוגי המדרשים השונים , נתמקד במדרשים העוסקים בקשר בין העם לארצו ונראה כיצד התפתחה מסורת של שיח בין טקסטים מתקופות שונות . בנוסף ביחידה זו , נכיר את "ספר האגדה" של ביאליק ורבניצקי כביטוי לתרבות העברית המתחדשת עם השיבה לארץ לאחר הגלות הארוכה . נראה כיצד עד היום דרכי ההבעה והפרשנות של חכמי בית שני משפיעות על התרבות היהודית והתרבות הדרשנית נמשכת . מקרא הסמלים המופיעים בחוברת  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר