אטומים , יסודות והטבלה המחזורית . 1 לפניכם ארבע רשימות . באיזו רשימה מופיעים רק יסודות ? א . מגנזיום , חמצן , מים , נחושת ב . אוויר , כספית , חנקן , מימן ג . זהב , מלח , נתרן , סידן ד . הליום , כלור , גפרית , פחמן . 2 התאימו בין המשפטים ברשימה הימנית למשפטים ברשימה השמאלית . א . גזים אצילים . 1 מגיבות עם מים במהירות ב . מתכות . 2 אינם נוטים להתרכב עם יסודות אחרים ג . אל–מתכות . 3 ניתנות לריקוע ד . מתכות אלקליות . 4 מוליכות גרועות של חשמל ושל חום . 3 עופרי בונה מודל של אטום נתרן למעבדת בית הספר . לעופרי שלוש שקיות של כדורים לבניית המודל : שקית שבה כדורים גדולים ואדומים , שקית שבה כדורים גדולים ולבנים , ושקית שבה כדורים קטנים וכחולים . המשפטים שלפניכם מתארים כיצד תבנה עופרי את מודל האטום . איזה מהמשפטים האלה נכון ? א . הכדורים האדומים - פרוטונים , הכדורים הלבנים - נויטרונים , הכדורים הכחולים - אלקטרונים . ב . הכדורים האדומים - אלקטרונים , הכדורים הלבנים - נויטרונים , הכדורים הכחולים - פרוטונים . ג . הכדורים האדומים - פרוטונים , הכדורים הלבנים - אלקטרונים , הכדורים הכחולים - נויטרונים . ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית