הפרקים בספר שישה פרקים . התבניות הלימודיות בפרק זה נלמד ש ... בראש כל פרק מוצגים הרעיונות המרכזיים שיילמדו בו . מושגים שנכיר : בראש כל פרק מוצגים המושגים המרכזיים שיילמדו בו . מבוא המבוא הכתוב בתחילת כל פרק מתאר את נושא הפרק ואת חשיבותו במארג הלמידה של מדעי החומר ; מקשר בין נושאי הפרק הנוכחי לנושאים שנלמדו בפרקים הקודמים ; ומגרה את התלמידים ללמידת הנושא באמצעות שאלות מאתגרות . מילון מונחים בשולי העמודים מבוארים מונחים שונים המשולבים בפרק . בסוף הספר נמצא מילון המרכז את כל המונחים לפי סדר א"ב . פעילות : אל הרשת הפניות חוזרות לפעילויות ברשת , שבעזרתן התלמידים יכולים לתרגל מיומנויות תקשוב באמצעות הדמיות , ניסויים וירטואליים , פעילויות אינטראקטיביות , משימות חקר , דיונים ועבודה שיתופית ברשת . הרחבה הרחבה של נושא כלשהו מתוך תכנית הלימודים , המוצעת כפעילות רשות לכלל התלמידים . הידעת ? הארת נושא כלשהו באור מעניין ומפתיע . העשרה תבנית זו אינה מיועדת לכלל הכיתה , אלא רק לתלמידים המתקדמים ולמתעניינים . התבנית מרחיבה את ידע התלמידים על תופעות , על תהליכים ועל עקרונות המוצגים בפרק . סיכום סיכום הר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית