הספר מדעי החומר לכיתה ח דן במושגים , בתופעות ובחוקים מתחום הכימיה ומתחום הפיזיקה ובהיבטים טכנולוגיים–הנדסיים הנוגעים לתחומים אלה . הספר דן גם בהשפעת יישומים טכנולוגיים על החברה ועל הסביבה . כימיה היא המדע העוסק בחקר החומרים . הכימיה עוסקת בשאלות כגון - כיצד בנויים החומרים השונים ? מהן התכונות המאפיינות אותם ? אילו שינויים מתרחשים בהם ? כיצד נוצרים חומרים וכיצד הם מתפרקים ? בספר זה התלמידים נחשפים למושגים בסיסיים בכימיה ובהם אטומים , יסודות , תרכובות , תערובות , שינויים כימיים ועוד , וכן לומדים להכיר את שפת הכימאים - סימולים כימיים של יסודות וייצוג של שינויים כימיים באמצעות ניסוחים כימיים . פיזיקה היא המדע העוסק בחקר תופעות טבע בסיסיות שבהן מעורבים חומרים ואנרגיה , כגון תנועה , כוחות , חום , חשמל ומגנטיות . הפיזיקה עוסקת בשאלות כגון - מהם החלקיקים הזעירים ביותר המרכיבים את עולם החומר ומהם הכוחות הפועלים ביניהם ? מה גורם לגוף להגביר את מהירותו או להאט אותה ? מה זורם בזרם החשמלי ומה משפיע על עוצמת הזרם ? בספר הזה התלמידים לומדים לתאר תופעות מוכרות בשפת הכוחות ומכירים את האנרגיה החשמלית וא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית