לפניכם הצעה למבחן מסכם לפרק . 3 אפשר לעבות ולדלל , לגרוע ולהוסיף חלקים על פי ההדגשים שניתנו למיומנויות השונות בעת הוראת הפרק . בהתאם לכך יש לקבוע את הניקוד לכל חלק במבחן . א . . ›››››››››› ›››››››› ››› ››››› ›››››››››››› ›››› ›››››››››››› ) התלמידים אינם רואים את השיחה אלא רק מאזינים לה ( מדוע נור אינה רוצה את הדירה ? א . כי בחדר השינה יש רק חלון אחד . ב . כי חדר האורחים קטן . ג . כי המטבח קטן . ד . תשובות א ו-ג נכונות . ב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית