א . יומן למידה אישי ) כתיבה והבעה בעל-פה ( לאחר כל שיעור יכתבו התלמידים בערבית ) צירוף , משפט , שני משפטים ( על השיעור או על נושא הקשור במה שלמדו בשיעור ) למשל , לפרק ; ›››››› ›››› ›› ››››› ››› 1 לפרק . ) ›››› ›› ›››› 2 בשלבים מתקדמים של הלמידה יוכלו התלמידים לכתוב על נושאים שונים לפי בחירתם ) למשל : חגים , ימי הולדת , נסיעות לחו “ ל , חברים , אוכל , בית ספר , ספורט , מכוניות . ) פעם בשבוע יאספו המורים את יומני התלמידים לבדיקה . אפשר להעיר על כתיבת האותיות , על אוצר המילים ועל המבנים הלשוניים . כמה תלמידים יוזמנו להציג בעל-פה בפני הכיתה את מה שכתבו . ב . כתיבת מילון ערבי-עברי ) מסודר לפי סדר האלף-בית הערבי ( זהו מילון כרטיסים / ספרון ) גם במחשב . ) בכל כרטיס מופיעה המילה בערבית , הפירוש העברי / תמונה , ציור ואפיונה - פועל , שם עצם , שם תואר ומיליות , המין - זכר או נקבה , צורת הריבוי והערות שונות לגביה , כמו : ›› ) 1 היא מילת שאלה , ואחריה השם יבוא ביחיד . ) 2 המילה ››› אף פעם לא תקבל ›› הידיעה . ) 3 ה “ אלף “ במילה ››› תקבל "וצלה . “ רצוי לרשום משפט או צירוף שבהם משולבת המילה עם תרגום ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית