תלמידים עומדים בשתי שורות זה מול זה ) בכיתה או במסדרון או בחצר ( ומתחילים לשוחח בנושא מסוים . כאשר המורה נותן סימן , הילד שבסוף השורה הראשונה עובר לתחילתה , והתלמידים מתחילים את השיחה מחדש עם התלמיד האחר שנמצא מולם . כיוון שבכיתה יש גם בנים וגם בנות , יתרגלו התלמידים שימוש בצורות זכר ונקבה . המורים מאזינים לשיחות התלמידים ומתקנים בעת הצורך . בדרך זו התלמידים זזים , קמים , עומדים ולא יושבים במהלך כל השיעור . בסוף התרגיל אפשר להזמין זוג ) או כמה זוגות ( תלמידים לשיחה לפני כל הכיתה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית