רצוי לנצל את החזרת המבחן או הבוחן כאמצעי לחזרה על החומר הנלמד . רצוי לכתוב לכל תלמיד הערות אישיות לגבי הנושאים שבהם עליו להשקיע יותר זמן ומאמצים . רצוי לאפשר לתלמידים הרוצים לשפר את ציונם לעשות מבחן חוזר או בוחן חוזר . בצורה זו מנוצל המבחן או הבוחן לעידוד למידה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית