אין זה סוד שבחנים ומבחנים משמשים אמצעי יעיל להגברת הלמידה . יחד עם זאת , אין להשתמש בהם כאמצעי להפחדה ולהרתעה , אלא ככלים לימודיים חשובים העומדים לרשות המורים . מבחנים ובחנים מיועדים לסכם את החומר שכבר נלמד ולחזור עליו , וכן לתת למורים ולתלמידים אבן בוחן לגבי מידת הפנמתו של החומר . אפשר לעשות זאת גם כעבודה עצמית בכיתה או כמבדק בית . חשוב להבהיר לתלמידים , כבר מתחילת הלימוד , כי פעילותם הלימודית השוטפת ) כמו : נוכחות בשיעורים , הכנת שיעורי בית , השתתפות בכיתה ( היא חלק מהערכתם הסופית . הנה הצעה לחלוקה בין המרכיבים השונים לצורך קביעת ציונו הסופי של התלמיד : א . בחנים ושיעורי בית 30 % ב . מבחן אמצע שליש / סמסטר 15 % ג . מבחן סוף שליש / סמסטר 25 % ד . פעילות לימודית שוטפת 20 % ה . עבודה והצגתה בכיתה 10 % יחסים אלה בין המרכיבים השונים ניתנים לשינוי על פי שיקול הדעת וההעדפות של המורה . המלצות : . 1 רצוי לשלב במבחנים או בבחנים פעילויות שהתלמידים התנסו בהם בכיתה : אפשר להשמיע במבחן טקסטים או תרגילים המוקלטים בספר הדיגיטלי , והתלמידים יענו על שאלות במחברת הבחינה בעברית או בערבית או בשילוב שתי ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית