כדי לקדם את המוטיבציה ללימוד השפה מעבר לחטיבת הביניים , חשוב מאוד ליצור חוויות של הצלחה בתהליך הלמידה ולהפוך את הלמידה לחווייתית . לצד למידה חווייתית של שיחות וסיפורים , מגע עם אספקטים שונים של התרבות הערבית , פתגמים וכדומה , יש לעבוד גם על הצד הטכני של הלמידה , משום שהשפה נלמדת כשפה זרה , והתלמידים אינם נחשפים אליה מחוץ לכותלי הכיתה . לכן מופיעים גם טבלאות ותרגילים שמטרתם לחזק את שליטת התלמידים בחוקי השפה ולאפשר להם להשתמש בשפה לצורכי תקשורת ) דיבור והבנת הנקרא . )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית