הפרק הראשון בספר זה מגשר בין לומדים ערבית ספר א לספר הנוכחי . מרבית המילים המופיעות בפרק זה הוזכרו בספר הראשון . חלק מן התרגילים בפרק זה מהווים חזרה על סוגיות לשוניות שנלמדו בספר הראשון . למשל : . ›››››››› ››››››› ›››››› ›››››››› ››››› ››››››››› - . ›››››››››››› ›››››››››› ›››››››› ›››››››› ››››››› ›››››››› ››››››››› - לצורך חזרה נוספת על אוצר מילים ונושאי דקדוק אפשר להוסיף תרגילים , למשל : - העתיקו מן השיחה מילים המתחילות / מסתיימות באותיות מסוימות . - כתבו מילים בעלות תנועות מסוימות . - כתבו פעלים בזמן עבר . - כתבו שמות גוף . - כתבו מילות יחס . חשוב ! מורים המתחילים ללמד בספר הזה בכיתה ח מבלי שתלמידיהם למדו בכיתה ז בספר לומדים ערבית ספר א רצוי שיעשו חזרה במשך כמה שיעורים על שיחות מרכזיות , תבניות לשוניות ואוצר מילים , הכלולים בספר הראשון .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית