בפרקים השונים בספר מופיעים תרגילים מגוונים ברמות שונות . המורים יכולים להגדיל את מספר התרגילים בשלבי הלמידה המתקדמים באמצעות ביצוע מחודש של תרגילים מפרקים קודמים תוך שינוי המטלות . למשל : אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב את הטקסט מחדש בלשון זכר או נקבה או רבים , ללמוד טקסטים קצרים או קטעי טקסט להכתבה , להקליט בעצמם טקסטים או מסרונים , לכתוב משפטים חדשים שגיבורי הטקסט יכולים לומר , לסכם את נושא הטקסט בעל-פה ובכתב . המורים מוזמנים להוסיף תרגילים ודפי עבודה משלהם בהתאם לצורך . אפשר גם לבקש מן התלמידים לחבר תרגילים על פי מתכונת של תרגילים קודמים בספר . במהלך העבודה העצמית של התלמידים בכיתה מתפנים המורים לתת סיוע אינדיבידואלי לתלמידים הזקוקים לכך . טוב יעשו המורים אם ימנו תלמידים מצטיינים כסייעים לתלמידים חלשים , הן בכיתה והן מחוצה לה . סוגי תרגילים : ››››››› ››››› . 1 תרגיל זה נועד לתרגל מילים חדשות ולהפעיל חשיבה יצירתית . בתרגיל מסוג זה לא חייבת להיות תשובה אחת נכונה . התלמיד יכול להראות שמילה מסוימת יוצאת דופן כי היא שונה במספר אותיותיה לעומת השאר , או כי היא פועל ושאר המילים הן תארים , או כי י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית