הסוגיות הדקדוקיות הנלמדות בספר נבחרו בהתאם לשני שיקולים : א . תכנית הלימודים ב . שיקול תקשורתי - לימוד שפה חיה לצורכי תקשורת השיקול התקשורתי מחייב לעתים חשיפה של התלמידים לתבניות דקדוקיות שאינן מחויבות על פי תכנית הלימודים . תבניות אלה מופיעות במסגרת השיחות והתרגילים בספר . התלמידים לומדים אותן באופן אינטואיטיבי . במקרים אחדים הובהרה סוגיה דקדוקית מסוימת באמצעות משפט או שניים בתוך מסגרת , ולעתים הובא תרגיל כדי לבססה . הסברים אלה הינם בבחינת ”הכשרת הקרקע “ ללימוד מאוחר יותר של הסוגיה , כמתחייב מהתקדמות התלמידים בלימוד השפה ) הוראה ספירלית . ) בעיקרון אפשר לא להתעכב על הסוגיות האלה , להתעלם מהן , ולהמשיך בהוראה כרגיל . אפשר להפנות אליהן תלמידים מתקדמים כדי לאתגר אותם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית