רצוי שהמורים ינהלו את שיעורי הערבית עד כמה שאפשר בשפה הספרותית-התקשורתית . קצב הדיבור צריך להיות מותאם לרמתם הלשונית של התלמידים וליכולתם להבין את הנשמע . מטבע הדברים , בראשית הלמידה יהיה קצב הדיבור מעט איטי , אך עם התקדמות הלמידה הקצב יגבר בהדרגה . המטרה היא להגיע לקצב דיבור טבעי . כך , למשל , משפטים החוזרים על עצמם מדי שיעור יכולים די מהר להיאמר בקצב טבעי . ניהול השיעור בערבית יקנה לתלמידים אוצר מילים שימושי רב , מבלי שהתלמידים משקיעים מאמץ מכוון לרכישתו , וידרבן אותם להשתמש בשפה בהתאם ליכולתם . המורים הם מודל לחיקוי בקרב התלמידים . לכן עליהם להתמיד בהגייה ) הנגנה והטעמה ( מדויקת במשך כל תקופת הלמידה ולדרוש זאת גם מהתלמידים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית