לימוד פרק מתוכנן 12-ל עד 15 שעות הוראה בממוצע . רצוי שהתלמידים ישקיעו 20-כ שעות נוספות בבית לתרגול החומר הנלמד . אפשרויות ההוראה המוצעות בספר הלימוד ובמדריך זה - אין בהן כדי להגביל את החופש הפדגוגי ואת החשיבה היצירתית של המורים . המורים יכולים לקבלן , לשנותן , להוסיף עליהן , או לבחור מדי פעם בפעילויות ובדרכי הוראה חלופיות , בהתאם לרצונם וליכולותיהם ובהתאם לצורכי תלמידיהם . חומר הלימוד בספר זה בנוי בדרך של הוראה ספירלית : תופעות לשוניות מוצגות תחילה ברמתן הבסיסית , ובשלבים מאוחרים הן מוסברות ביתר הרחבה ומתורגלות . הוראת התופעות הלשוניות מודרכת גם על פי שיקולים תקשורתיים . לדוגמה : בפרקים 4 , 3 , 1 הלומדים נחשפים לפעלים בציווי בצורות הזכר והנקבה , יחיד ורבים . למשל : ››››››› , ›››››› , ››››››› ›› ››› ››››››› , ››››››› ›› ››› ›››››› , ›››››› , ›››› ) לצורות הציווי נחשפים התלמידים כבר בספר א בהוראות לתרגילים , למשל : , ) ›››››› › ››››››› › ››››››› ואילו הפועל בציווי יילמד בשלב מאוחר יותר ) לפי תכנית הלימודים – בכיתה ט . ) חשיפה לצורת הציווי בשלב מוקדם יחסית חשובה , כיוון שהיא שכיחה בשיח של...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית