המפגש עם השפה הערבית בכיתה ח ממשיך להיות משמעותי מבחינת גיבוש עמדות כלפיה ומוטיבציה להמשך לימודה . הספר שלפניכם , לומדים ערבית ספר ב , הוא השני בסדרה של שלושה ספרים ללימוד ערבית לתלמידים דוברי עברית בחטיבות הביניים . מבחינת פילוסופיית ההוראה והתכנים שלו הוא המשך ישיר לחומר שנלמד בספר לומדים ערבית ספר א . הספר ממשיך להציג את השפה הספרותית הקרובה ככל האפשר לשפה המדוברת , כדי לקרב את התלמידים לשפה הנשמעת סביבם ולגרום להם הנאה בלמידה , עניין וחוויות הצלחה בכל שלב משלבי הלמידה . הספר מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות ) 2009 ( ויש לו גם גרסה דיגיטלית . העקרונות המנחים הנמצאים בבסיסו של הספר : . 1 הסברים דקדוקיים מדורגים ומותאמים להתקדמות הלמידה ) דקדוק פונקציונלי ( ולצרכים התקשורתיים . . 2 שפת האם של הלומד , העברית , משמשת משענת ללימוד אוצר מילים ונושאים דקדוקיים . . 3 היכולת התקשורתית של הלומד מקבלת חשיבות רבה במהלך הלמידה . . 4 השפה , התרבות והאזור שאנו חיים בו משולבים זה בזה במהלך הלימוד . . 5 ארבע מיומנויות היסוד נלמדות במקביל תוך מתן דגש מיוחד להבנת הנשמע ולהבעה בעל-פה . . 6 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית