לומדים ערבית ››››››› ›››› ספר ב מדריך למורה כתיבה : ד"ר חזי ברוש ייעוץ : נעמי אביבי-ויסבלט עריכה : חיה יצחקי מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית