כאן לא אשמע את קול הקוקיה . כאן לא יחבש העץ מצנפת שלג , אבל בצל הארנים האלה כל ילדותי שקמה לתחיה . צלצול המחטים : היה היה — אקרא מולדת למרחב-השלג , לקרח ירקרק כובל הפלג , ללשון השיר בארץ נכריה . אולי רק צפרי-מסע יודעות — כשהן תלויות בין ארץ ושמים — את זה הכאב של שתי המולדות . אתכם אני נשתלתי פעמים , אתכם אני צמחתי , ארנים , ושרשי בשני נופים שונים . מתוך מחזור השירים ‘ אילנות’ . 1 האם , לדעתכם , ייתכן שלאדם יש שתי מולדות ? הסבירו . . 2 מאילו נופים הגיעה המשוררת ? ומה בארץ ישראל מזכיר לה את המולדת הרחוקה ? הביאו ציטוטים מתוך השיר . . 3 בבית השני המשוררת משתמשת במושג ‘ מולדת' וגם במושג ‘ ארץ נוכרייה’ — האם היא מדברת על אותו מקום ? האם יש כאן סתירה ? הסבירו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן