רעיון קיבוץ הגלויות מהווה נדבך מרכזי ב’מגילת העצמאות’ של מדינת ישראל . לפניכם קטעים מתוך מגילת העצמאות המזכירים רעיון זה : בארץ-ישראל קם העם היהודי , בה עוצבה דמותו הרוחנית , הדתית והמדינית , בה חי חיי קוממיות ממלכתית , בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי . לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו , ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית . מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתםהעתיקה [ ... ] . מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות ; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה ; תהא מושתתה על יסודות החירות , הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיניגמורלכלאזרחיהבליהבדלדת , גזעומין ; תבטיחחופשדת , מצפון , לשון , חינוךותרבות ; תשמורעלהמקומותהקדושיםשלכלהדתות ; ותהיה נאמנהלעקרונותיהשלמגילתהאומותהמאוחדות [ ... ] . אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבנין מדינתו ולקבל אתמדינתישראללתוךמשפחתהעמים . אנומושיטיםידשלוםושכנותטובהלכלהמדינותה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן