ציון תמתי , ציון חמדתי לך נפשי מרחוק הומיה תשכח ימיני אם אשכחך , יפתי עד תאטר בור קברי עלי פיה לא אשכחך ציון לא אשכחך תמתי את , כל עוד אחי , תוחלתי ושברי ועת הכל אשכחה את שארית נשמתי וציון , את ציון , תהי עלי קברי . מנחם מנדל דוליצקי ) 1931–1856 ( משורר וסופר עברי ויידי . בשנת 1881 היה עד ראייה לפוגרומים בדרום רוסיה , שמאוחר יותר נודעו בכינוי ‘ סופות בנגב . ’ בשיריו ובסיפוריו תיאר את תלאות היהודים ברוסיה . לאחר הפוגרומים הצטרף לתנועת ‘ חיבת ציון’ והחל לחבר שירים ציוניים . שירו הידוע ביותר הוא ‘ אם אשכחך , ’ המוכר יותר בשתי מילותיו הראשונות ‘ ציון תמתי . ’  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן