הכיסופים והמאוויים לשוב לארץ ישראל באים לידי ביטוי גם באזכורים הרבים של ירושלים וארץ ישראל בתפילות . ההוגה היהודי אמריקני אברהם יהושע השל מסביר , בקטע שלפניכם , כיצד נשמר הקשר עם ארץ ישראל וירושלים באמצעות התפילות והמנהגים : לאחר חורבן ירושלים , לא נהפכה העיר לזיכרון עמום . היא הוסיפה להיות כמעין השראה בנפש העם . ירושלים הייתה לתקוות-יסוד , למוקד כל כיסופינו . היא הייתה למוטיב חוזר בתפילותינו . מכאן , כשהוסח [ איבד ריכוז , שכח ] הלב — באו המילים והזכירו לנו . השירים תבעו את תקומת ציון והגבירו את הקשר והדבקות . [ ... ] בעת שמחה כבעת צער , אין ירושלים נעדרת מלבנו . ולשון התנחומים המסורתיים הנאמרים לאבלים היא “ המקום ינחם אתכם בתוך כל שאר אבלי ציון וירושלים . ” עד עצם היום הזה , בסיומו של טקס הנישואין , שוברים כוס לזכר חורבן ירושלים . אברהם יהושע השל , ישראל הווה ונצח  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן