לפניכם גלריית תמונות של חופות של קהילות שונות . . 1 תמונות 1 ו : 2 בתמונה 1 החופה מתקיימת בחוץ , ובתמונה 2 החופה בנויה בתוך בית הכנסת . מה מבטא קשר בין החופה לבית הפרטי של הזוג ? מה מסמל את הקשר לקהילה / לציבור ? . 2 תמונות 2 ו : 3 החופה מסמלת את ביתם של הזוג , אך היא נועדה גם להדגיש את מעמדם של בני הזוג הנישא כבני מלכים ליום אחד . מה מסמל בית ? מה מסמל ארמון ? כיצד מודגשת הזיקה בין בני הזוג בכל חופה ? . 3 תמונות 5 ו : 6 בתמונות אלה מודגשת ההפרדה המוחלטת בין הזוג לבין הקהילה . מדוע חשובה הפרדה בטקס הנישואין ? כיצד נשמר הקשר לקהילה למרות הפרדה זו ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן