יש שבנו את החופה משתי קורות עצים שונים שניטעו בעת לידת החתן והכלה ; לחתן : ארז המייצג גבריות , ולכלה : אורן המייצג נשיות . העצים שניטעו על ידי משפחות שונות במקומות שונים , נעקרו ממקומם והתאחדו לשם בניית החופה . העצים מתו , אבל החופה שנבנתה ביטאה חיים חדשים ובניית בית משותף . כך מספר לנו התלמוד על מנהגם של אנשי ביתר שביהודה : היו נוהגים כשנולד תינוק - שתלו ארז , וכשנולדה תינוקת - שתלו תורנית [ עץ אורן . [ וכשהיו נישאים ) התינוק והתינוקת שגדלו ) קיצצו את העצים ועשו מהם כלונסאות לחופה . על פי תלמוד בבלי , מסכת גיטין , דף נז , עמוד א . . 1 מה מסמלת חופה של הדסים ? ומה מסמלת החופה מכלונסאות של ארז ואורן ? בתשובתכם , התייחסו הן למשמעות מבנה החופה עצמו והן לסמליות הקשר בין בני הזוג . . 2 האם כשהשתתפתם בחתונה חשבתם שהחופה היא סוג של בית ? מה הייתם מדגישים במבנה החופה , פרט לחומרים שמהם היא בנויה ? ( חשבו על הצבע , הצורה והמיקום . ( חופה משמעה הלשוני של "חופה" הוא קורת גג , כיסוי או חיפוי הבא מלמעלה . החופה נזכרת כבר במקרא : "והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח" ( תהלים , פרק יט , פסוק ו . ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן