בין היתר , התפתחו בעדות ישראל גם חגים שונים ומיוחדים . בדרך כלל , כל עדה ממשיכה לציין את החגים המיוחדים שלה גם במציאות הישראלית . להלן נכיר חלק מן החגים של העדות השונות .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן