יש מקום רחוק אחרי הים שם החול לבן , הבית חם שם השמש מאירה מעל את השוק , הרחוב והנמל הבית שם , אחרי הים אני זוכר בליל שבת הנר דולק ואבי מביט , מביט בי ושותק . זה מקום רחוק , מקום נפלא שם מכל חלון שומעים תפלה בחצר הבית אם ובת בתנור אופות חלות שבת הבית שם , אחרי הים את העינים של אבי שם לא אשכח איך מביט , מביט אל המזרח . זה מקום אשר נשאר רחוק לשירי שבת , תפלה וצחוק סמטאות צרות מול ים גדול ובתים ריקים בוכים בלי קול הלב עוד שם אחרי הים אני שומע קול תפלה מבית ריק יש מקום אשר נשאר נשאר הרחק . לכל מקום אשר אליו אברח ישנו מקום שלא שלא אשכח אותו תמיד אשא עמי בלב יש מקום אותו אני אוהב .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן