חז”ל הבינו שקיים הבדל גדול בין קבוצה של אנשים כלשהי לבין קהילה . קבוצה של אנשים יכולה אמנם לעבוד יחד וחבריה יכולים לסייע זה לזה בעת הצורך , אך כדי שתהיה עצמאית וחזקה , היא צריכה לספק לחבריה שירותים בסיסיים . מה צריכה קבוצה של אנשים , כדי שתהיה עצמאית ובלתי-תלויה בגורמים חיצוניים ? לשאלה זו מתייחסים חז”ל : כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה : בית דין מכין ועונשין [ סמכות משפטית להעניש ולקנוס ] וקופה של צדקה [ עבור עניי הקהילה ;[ נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה [ איסוף הכספים הציבוריים נעשה בצורה מבוקרת למניעת שחיתות ] ובית הכנסת ובית המרחץ ובית הכיסא [ בתקופה שבה לא היו שירותים בכל בית זו הייתה אחריות עירונית ] רופא [ מוהל — לקיום ברית מילה ] ואומן [ רופא ] ולבלר [ פקיד שמסייע במסמכים רשמיים מול רשויות ] וטבח [ קצב ] ומלמד תינוקות [ מורה לילדים ולנערים . [ משום ר’ עקיבא אמרו אף מיני פירא [ צמחי נוי ] מפני שמיני פירא מאירין את העינים . תלמוד בבלי , מסכת סנהדרין , דף יז , עמוד ב קהילה יהודית קהילה היא צורת ההתארגנות המרכזית של יהודים מאז חורבן בית המקדש השני ועד העת הח...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן