את המכתב שלפניכם כתבה ילדה בת עשר לנשיא המדינה . המכתב מורכב מאותם שלושה חלקים המרכיבים גם את תפילת שמונה עשרה . זהו אותם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן