הרמב"ם מחלק את סדר הברכות הכלולות בתפילת שמונה עשרה לשלושה סוגים : מצוה זו כך הוא שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום , ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא , ואחר כך שואל [ מבקש ] צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחנה , ואחר כך נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו , כל אחד לפי כחו . משנה תורה , הלכות תפילה , פרק א . 1 א . מנו את שלושת חלקיה של תפילת שמונה עשרה לפי סדרם על פי חלוקת הרמב"ם . ב . מה ההיגיון , לדעת הרמב"ם , של סדר התפילה – מדוע מופיעים בה חלקים אלו ומדוע בסדר הזה ? . 2 עיינו בברכות תפילת שמונה עשרה , וכתבו ליד כל ברכה לאיזה סוג תפילה היא מתאימה . האם לדעתכם תפילת שמונה עשרה מתאימה במבנה שלה לדרישת הרמב"ם ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן