הסיפור הבא מעלה שאלה נוספת הקשורה באהבת אלוהים : האם יש גבול לאהבת אלוהים ? פעם , היה רבי דב בער ( מלובאביטש ) שקוע בלימודו . נפל בנו התינוק מעריסתו ופרץ בבכי . אולם הוא , אבי התינוק , שהיה שקוע בדבקות [ ריכוז גבוה , מדיטציה , [ לא הרגיש בכך . קם מכסאו הרבי הזקן ( הסבא , ( ר' שניאור זלמן , הרים את התינוק מן הרצפה והרגיעו . לאחר מכן אמר לבנו : טוב שאדם משתקע בתורה ומתדבק בקונו [ באלוהיו ] עד כלות הנפש – אך לא עד כדי כך שלא ישמע פעיית קול [ בכי ] ילד ... מאיר אוריין , "במעגלות החסידות ובנתיבות זמננו" . 1 מה הייתה ביקורתו של ר' שניאור זלמן על בנו רבי דב בער ? . 2 מי משניהם אוהב יותר את אלוהים לדעתכם ? . 3 איזו סכנה עלולה לנבוע מאהבה ? . 4 תארו עוד מצבים שבהם אהבה גדולה מדי עלולה להיות מסוכנת .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן