כידוע , קיימים סידורים רבים השונים זה מזה בנוסח שלהם , בעיצוב ולעתים גם בתכנים . אולם , ישנם קטעי תפילה מרכזיים וחשובים שתמצאו כמעט בכל סידור שתפתחו . הפעילויות הבאות תסייענה לכם לערוך היכרות ראשונית עם הסידור , להתמצא בתוכנו ולהכיר באופן כללי את מבנהו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן