יש בי רתיעה מסטריאוטיפים [ דיעה קדומה ופשטנית . [ מהדבקת תוויות . לכן אומר : כנגד ארבעה בנים שיש בכל בן , ארבעה קולות שיש בכל אישיות - דיברה תורה . בכל בן יש את החכם שבו , הרשע , הטיפש , ושאינו יודע לשאול . צירוף מיוחד של קולות ומרכיבים מונח ביסוד כל אחד מאיתנו . ויש , כך אני מאמין , בכח המעשה החינוכי לשנות את המאזן הפנימי ביניהם . יריב בן אהרון , 'הקיבוץ' . 1 מה מפריע ליריב בן אהרון בחלוקה לארבעה בנים ? . 2 כיצד מפרש בן אהרון את הביטוי "כנגד ארבעה בנים ? " במה שונה גישתו מהתפיסה המוצגת בהגדה של פסח ? . 3 מה דעתכם על פרשנות זו ? נמקו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן