לפניכם שני טקסטים בני זמננו המתייחסים למדרש ארבעת הבנים שבהגדה . קראו אותם , השיבו לשאלות שבעקבותיהם ובצעו את המשימה שלאחר מכן :  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן