ארבע פעמים מתארת התורה דו שיח בין הורים לילדים על יציאת מצרים - שלוש פעמים בספר שמות ופעם נוספת בספר דברים : והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם ? ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל ( שמות , פרק יב , פסוקים כו-כז . ( והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ידוד לי בצאתי ממצרים ( שמות , פרק יג , פסוק ח . ( והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו ידוד ממצרים מבית עבדים ( שמות , פרק יג , פסוק יד . ( כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה ה' אלהינו אתכם . ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ( דברים , פרק ו , פסוקים כ-כא . ( חז"ל הפכו את ארבעת הדיאלוגים הללו לארבע תבניות ( מודלים ) של שיחות . כל אחת מהשיחות משקפת טיפוס שונה של בנים . המדרש שלפניכם , הלקוח מתוך ההגדה של פסח , מתאר את ארבעת הבנים ואת התגובה הראויה לכל אחד ואחד מהם :  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן