הקטע שלפניכם הוא הפסקה הפותחת את מגילת העצמאות של מדינת ישראל . קראו אותו והשיבו לשאלות שבעקבותיו : בארץ-ישראל קם העם היהודי , בה עוצבה דמותו הרוחנית , הדתית והמדינית , בה חי חיי קוממיות ממלכתית , בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי . לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו , ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית . מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה ; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים , וחלוצים , מעפילים ומגינים הפריחו נשמות , החיו שפתם העברית , בנו כפרים וערים , והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו , שוחר שלום ומגן על עצמו , מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית . . 1 הקטע הפותח של מגילת העצמאות מורכב משלוש פסקאות . מהו הנושא של כל פסקה ? . 2 מגילת העצמאות מתארת את מצב היהודים בגלות לעומת מצב של עצמאות . כתבו בטבלה שלפניכם מהם המאפיינים של קיום ריבוני לעומת חיים בגלות , בהתאם לתיאור המופיע במגילת העצמאות . . 3 עיינו בטבלה שמילא...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן