חג הפורים אינו מוזכר בתורה . בדומה לחג החנוכה , הוא נחשב ל"חג מדרבנן" ( חג שנקבע על ידי חכמים , לאחר ימי התנ"ך . ( חג פורים נחוג לזכר נס הצלתם של היהודים בימי אחשוורוש מגזירת המן , אשר ביקש "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד" ( מגילת אסתר , פרק ג , פסוק יג . ( החג חל בימים י"ד וט"ו באדר , ונקרא על שם ה'פור' - הגורל שהפיל המן , שהועיד את יום השלושה עשר באדר לביצוע מזימתו . המילה פור פירושה בפרסית : גורל - חרס או אבן קטנה שהיו מטילים כדי לקבל החלטות . בתקופה העתיקה , היה זה מנהג מקובל לצורך קבלת הכרעות ממלכתיות . לפי המסופר במגילת אסתר , התהפכו היוצרות , ובמקום שיושמדו היהודים הם גברו על אויביהם : "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" ( פרק ט , פסוק א . ( היהודים חגגו את שמחת הניצחון ביום שלמחרת-י"ד באדר ( ובשושן הבירה המשיכו לחגוג גם ביום שלמחרת ט"ו באדר . ( מסיבה זו נקבעו י"ד וט"ו באדר "ימי שמחה ומשתה , משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים . " לפי המסורת , חודש אדר כולו נחשב חודש של שמחה - ו"משנכנס אדר מרבין בשמחה . " חכמים קבעו מצוות שונות לחג הפורי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן