עד כה עסקנו במשמעות ההתייוונות בתקופות רחוקות ; מימי המקבים ועד למאבק של אסירי ציון בברית המועצות בשנות השבעים של המאה הקודמת . עתה יש לשאול : האם סכנת ההתייוונות קיימת גם בימנו ? לפניכם קטע קצר העוסק בסוגיית ההתייוונות בימנו . קראו אותו והשיבו על השאלות שבעקבותיו : בחנוכה אנחנו מזכירים לעצמנו את מרד המכבים ביוונים . מרד , שיותר משהיה צבאי - היה מרד תרבותי . בכל רחבי יהודה אימצו היהודים את ההלניזם : שמות יווניים , לבוש יווני , אלים יווניים ותפישת עולם יוונית . אמנות יוונית , תענוגות יווניים ומוסר יווני . [ ... ] אבל בתוך ההיטמעות הזאת , נשמע קול אחר . קול חלוש , אבל תקיף , שהתעקש על אלטרנטיבה - על חיים של דרור ובחירה עצמאית ושל תרבות ויצירה יהודית מקורית . הקול הזה סחף אחריו קולות נוספים ובסופו ... אנחנו מספרים לעצמנו איך זכינו לדרור , איך המשכנו לעצב את חיינו בידינו . אבל האם הצלחנו ? כשאני מסתכלסביבי , אני רואה התייוונות חדשה , היטמעות באימפריה הנוכחית : ארצות הברית של אמריקה . אני רואה תרבות אמריקאית שטחית וצרכנית , בדרך כלל חסרת-אמירה . אני רואה מותגים אמריקאיים בכלמקום - החל מהבגד...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן