בשנת , 1894 בעת שהותו בפריז , יצר האמן פרופסור בוריס שץ את הפסל "מתתיהו הקנאי" כסמל לדור הציוני הלוחם והיוזם , המגן על כבודו מפני צר ואויב . כעבור כמה שנים , בשנת 1907 התכנסו תלמידי 'בצלאל' ואורחים למסיבת חנוכה לחגוג את חנוכת הפסל . מסיבה זו , שהתקיימה באווירה חילונית ציונית , הייתה יריית הפתיחה לוויכוח שנערך מעל דפי עיתוני התקופה על אודות משמעותו של חג החנוכה והיחס למכבים . המחנך הציוני בן ציון מוסינזון ( 1942–1878 ) תיאר את הציונים המודרנים כיורשים של החשמונאים : אותם מתייוונים , שנהוג לכנותם רשעים וטמאים , היו בתחילה מטובי בניה של האומה היהודית ! כוונתם של המתייוונים הייתה טהורה ורצויה . מטרתם של ההלינסטים היהודים אינה שונה בהרבה ממטרתנו כיום ; כשם שאנו מבקשים להרחיב את אופקיה של היהדות ולשתפה בכל הישגי המדע , האמנות והחכמה האירופיים , כך רצו המתייוונים היהודיים בימי החשמונאים להכניס את הערכים ההלניסטיים לתוך התרבות היהודית . אלא שטעותם של המתייוונים , שבשלה הפכו אחר-כך לאויבי האומה , הייתה רצונם לכפות על היהדות את התרבות היוונית כמות שהיא , תוך ויתור על הזהות הלאומית היהודית . לו ה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן