רבי שמעון בן צמח דוראן ( רב ופוסק חשוב בספרד ובאלג'יר , שחי בשנים ( 1444-1361 הציע להמשיל את ההבדלה לראש : מוצאי שבת כמוהו כראש כולו , כיון שהוא ראש השבוע ; וכל אחת מארבע ברכות ההבדלה משולה לחלק הראש הנדרש כדי לבצעה . שלבו בתמונת הראש שלפניכם את ברכות ההבדלה , כל ברכה במקומה :  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן