נוסח אשכנזי הנה אל ישועתי אבטח , ולא אפחד : כי-עזי וזמרת י-ה , 'ה ויהי-לי לישועה . ושאבתם-מים , בששון , ממעיני הישועה . לה' הישועה . על עמך ברכתך סלה : ה' צבאות עמנו . משגב לנו אלהי יעקב סלה : ה' צבאות . אשרי אדם בטח בך : ה' הושיעה . המלך יעננו ביום קראנו : ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר . כן תהיה לנו . כוס-ישועות אשא ; ובשם ה' אקרא . נוסח ספרדי ראשון לציון , הנה הנם ; ולירושלים , מבשר אתן . כוס-ישועות אשא ; ובשם ה' אקרא . אנא , 'ה הושיעה נא ; אנא , 'ה הצליחה נא .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן