בחלק גדול מהמשפחות השבת היא יום של חוויה משפחתית . חוויה משפחתית כזו מתוארת בשיר שלפניכם . זוהי הזדמנות לברר : מהי חוויית השבת האהובה עלינו ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן