התבוננו בתמונות ובדקו : מה מתוך המתואר בתמונות אלה אתם נוהגים לעשות בשבת ? בדקו מה משותף ומה שונה בין חברי הכיתה בעניין זה ! האם יש דברים שאינכם עושים בשבת אבל הייתם רוצים לעשות ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן