" אמר לו הקב"ה למשה : מתנה טובה יש לי בבית גנזי [ אוצרותי ] ושבת שמה , ואני מבקש ליתנה [ לתת אותה ] לישראל , לך והודיעם" תלמוד בבלי , מסכת שבת , דף י , עמוד ב דמיינו לעצמכם את השבת כקופסת מתנות — > מה נמצא , לדעתכם , בקופסה זו ? אילו מתנות היא מביאה עמה ? > חשבו , מהי השבת עבורכם ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן