עזר ויצמן , בעת שכיהן כנשיא מדינת ישראל , ביקר בגרמניה ונשא בה נאום המייצג את הציונות ואת העם היהודי כולו : הגורל הוליד אותי ואת אחי בני דורי בימים הגדולים , בהם שבו היהודים לארצם והקימוה מחדש . שוב אינני היהודי הנודד בדרכי העולם , המהגר ממדינה למדינה , המגורש מגולה לגולה . אבל כל יהודי , בכל דור ודור , חייב לראות עצמו כאילו היה שם , בדורות ובמקומות ובאירועים שקדמו לו . לפיכך עודני נודד , אבל לא בדרכים הנידחות של העולם . עתה אני נודד במרחבי הזמן , נע מדור לדור , נוסע בנתיבי הזיכרונות . הזיכרון מצמצם את המרחקים ... רק 150 דורות עברו מעמוד האש של יציאת מצרים ועד עמודי העשן של השואה . ואני , שנולדתי מזרעו של אברהם ובארצו של אברהם — הייתי בכולם : הייתי עבד במצרים , וקיבלתי את התורה בהר סיני , ויחד עם יהושע ואליהו עברתי את נהר הירדן . נכנסתי לירושלים עם דוד , וגליתי ממנה עם צדקיהו , ולא שכחתי אותה על נהרות בבל , ובשוב ה’ את שיבת ציון חלמתי בין בוני חומתה . לחמתי ברומאים וגורשתי מספרד , והועליתי על המוקד במגנצא , ולמדתי תורה בתימן , ושכלתי את משפחתי בקישינב , ונשרפתי בטרבלינקה ומרדתי בוורשה ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן