דרכי החיים מזמנות לנו בחירות רבות : לגבי עצמנו ( לימודים , בריאות , מראה וכו , ( ' לגבי יחסינו לזולת ( חברים , הורים , מורים , עוברי אורח וכו , ( ' לגבי יחסינו לסביבה וכיו"ב . רגעי הבחירה הם רגעים משמעותיים , כיוון שהם מדגישים הן את העצמאות שלנו והן את האחריות שלנו למי שאנחנו . לפניכם משנה ממסכת אבות המספרת על שאלה שהציג רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו : מהי הדרך הישרה שראוי לאדם לדבוק בה ? התלמידים הציעו תשובות שונות , כל אחד לפי דרכו . מסכת אבות מסכת בסדר נזיקין , שהוא הסדר הרביעי מבין ששת סדרי המשנה . מסכת אבות מצטטת דברי חכמה של התנאים מתקופת הבית השני ועד סוף תקופת המשנה , ומכאן שמה — 'אבות' — על שם אבות האומה וחכמיה . בניגוד למסכתות אחרות , היא אינה עוסקת בהלכה אלא בדברי חכמה , מוסר ומידות טובות , שכדאי לאדם לקיימם . אמר להם [ רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו : [ צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם ? רבי אליעזר אומר : עין טובה . רבי יהושע אומר : חבר טוב . רבי יוסי אומר : שכן טוב . רבי שמעון אומר : הרואה את הנולד . רבי אלעזר [ בן ערך ] אומר : לב טוב . אמר להם : רואה אני * את דברי אלעזר בן...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן