על בסיס דברי המדרש שלמדנו חיברה המשוררת זלדה את השיר המוכר שלפניכם , שאותו נהוג לקרוא או להשמיע בטקסי זיכרון שונים . השיר מדגיש את הקשר העמוק שבין האדם לשמו . לכל איש יש שם לכל איש יש שם שנתן לו אלהים שנתנו לו שונאיו ונתנו לו אביו ואמו ונתנה לו אהבתו לכל איש יש שם לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואפן חיוכו שנתנו לו חגיו ונתן לו האריג ונתנה לו מלאכתו לכל איש יש שם לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים שנתנו לו תקופות השנה ונתנו לו כתליו ונתן לו עורונו לכל איש יש שם לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות שנתן לו הים ונתנו לו שכניו ונתן לו  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן