רקע עיוני גוף , הטעון במטען חשמלי , יוצר שדה חשמלי במרחב . השדה החשמלי מאופיין על-יד > גודלו ו על-יד > כיוונו בכל נקודה במרחב . לכל נקודה במרחב ניתן לשייך גם פוטנציאל חשמלי , שהוא גודל סקלרי . אוסף כל הנקודות במרחב , שיש להן אותו פוטנציאל , הוא משטח הנקרא משטח שווה-פוטנציאל . קו עקום הנמצא כולו על משטח כזה נקרא קו שווה פוטנציאל , וברור כי לכל הנקודות על הקו יש אותו פוטנציאל . צורת המשטחים שוו - ' הפוטנציאל אופיינית למערך המטענים היוצרים את השדה החשמלי במרחב . וקטור השדה החשמלי , בנקודה כלשהי במרחב , ניצב לישר המשיק לקו שווה-הפוטנציאל העובר באותה נקודה . עוצמת השדה החשמלי ( כלומר , גודלו של וקטור השדה החשמלי ) בנקודה מסוימת nj 1 m A בקירוב על-יד > כאשר u , l / הם הפוטנציאלים של שני קווים שווי-פוטנציאל 2 s העוברים בקרבת הנקודה d- > , A הוא המרחק בין הקווים בקרבת הנקודה ( ראה איור . ( 13-1 ככל ששני הקווים קרובים יותר זה לזה , הן d והן ההפרש ( U - U ) קטנים יותר , והקירוב הנתון במשוואה 2 1 ( 13-1 ) טוב י ותר . הקוו > ם שווי-הפוטנציאל במישור , שנמצא בו מטען חשמלי נקודתי חיובי , הם מעגלים בע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית