הערה : poiyn > 10 > : n pbn במשפט תבני ן נועד לתלמידים ברמת לימודים א י ב י . רקע עיוני שתיים מהשיטות המקובלות לפתרון מעגלים מורכבים הן שיטת זרמי הענפים ושיטת זרמי החוגים . שתי השיטות מבוססות על שימוש בחוקי קירכהוף , ובחוק אום . לפעמים מעוניינים לחשב את הזרם או המתח על רכיב מסוים במעגל , בלי לפתור את המעגל כולו . לצורך זה ניתן להשתמש למשל , במשפט ההרכבה , או במשפט תבני ן . בניק , ' שלפנינו נתרגל שתי שיטות לפתרון מעגלים : א . פתרון מעגל בשיטת זרמי החוגים . ב . מצ י את המתח על רכיב במע גל לפ י משפט תב נ י ן . שיטת ? רמי החוגים בשיטת זרמי החוגים מחלקים את המעגל למספר חוגים , ולכל חוג משייכים זרם מסוים ( זרם החוג . ( נתבונן במעגל המתואר באיור . 11-1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית