רקע עי ו ני את ההתנגדות השקולה של נגדים , המחוברים ביניהם בחיבור טורי , מקבילי או מעורב , ניתן לחשב בעזרת חוקי קירכהוף וחוק אום . באיור 8-1 מתואר מעגל טורי שבו מקור מתח יחיד E ושני נגדים B j K - \ המחו ברים זה לזה בטור . 2 ההתנגדות השקולה של שני הנגדים המחוברים בטור , במעגל שבאיור , 8-1 שווה לסכום התנגדויות הנגדים : ( 8-1 ) R = 1 * + eq 1 * 2 באיור 8-2 מתואר מעגל מקבילי שבו מקור מתח E ושני נגדים R x R -1 המחוברים זה לזה במקביל . 2 ההתנגדות השקולה של שני הנגדים המחוברים במקביל , במעגל שבאיור , 8-2 היא באיור 8-3 מתואר מעגל חשמלי שבו הנגדים מחוברים ביניהם בחיבור מעורב . R הוא נגד משתנה , המתחלק לשני נגדים : E ו- ח . הנגד R 2 2 1 מחובר במקביל לנגד הקבוע . R 3 את ההתנגדות השקולה של מעגל מעורב מחשבים בשלבים . בכל שלב מאתרים קבוצת נגדים המחוברים ביניהם בטור או במקביל , ומייצגים אותה על-ידי נגד שקול , עד שכל הנגדים במעגל מיוצגים על-ידי נגד שקול יחיד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית