רקע עיוני בבואנו לפתור מעגלים חשמליים שיש בהם מקורות מתח אחדים , לא נוכל לעשות זאת בעזרת חוק אום בלבד . לשם כך ניעזר בשני חוקי קירכהוף . חוק ה-זרמים של קירכהוף סכום הזרמים הנכנסים לצומת שווה לסכום הזרמים היוצאים מאותו הצומת . כלומר , ( 7-D c ij = n 1 k כאשר I הוא זרם היוצא מהצומת ort 1 הוא זרם הנכנס לצומת ( האות k היוונית z ( סי גמא ) מציינת פעולת סיכום . ( חוק הזרמים הוא למעשה חוק שימור המטען במעגל חשמלי שבו התנאים אי נם משתנים בזמן ( מצב מתמיד . ( במעגל חשמלי שיש בו מקורות מתח קבועים , כמות המטען הנכנס לצומת בפרק זמן כלשהו שווה לכמות המטען היוצא מן הצומת באותו פרק זמן . חוק המתחים של קירכהוף הסכום האלגברי של מתחי המקורות בחוג סגור שווה לסכום האלגברי של מפלי המתח על הצרכנים בחוג . כלומר , כאשר E j הוא מתח מקור בחוג , u -1 הוא מתח על צרכן באותו חוג . החוק השני של קירכהוף הוא הביטוי המתימטי לחוק שימור האנרגיה במעגל חשמלי : העבודה , הכרוכה בהעתקת מטען חשמלי דרך חוג סגור , שווה לאנרגיה הנוצרת במקורות המתח שבחו ג ( על הקשר שבין האנרגיה הנוצרת במקור מתח לעבודה חשמלית תלמד ביתר פירוט בפרק 11...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית