רקע עיוני בטבע מצויים חומרים רבים , שניתן לטעון אותם במטען חשמלי . אחת משיטות הטעי נה היא שפשוף גוף במטלית צמר או בנייר . ניסויים הראו שק"מים שני סוגים של מטענים , והוסכם לכנותם "מטען חיובי " ו "מטע ן שלילי . " גודל המטען החשמלי של גוף נקבע על-פ י מספר האלקטרונים העודפים או החסרים בו , בהשוואה למספר הפרוטונים שב ו . גוף טעון שלילית הוא גוף שיש בו עודף אלקטר ונים ; כאשר לגוף יש פחות אלקטרונים מאשר פרוטונים , הגוף טעון חיובית . בגוף נייטרלי , מספר האלקטרונים שווה למספר הפרוטונים . מטענים בעלי סימן לחה דוחים זה את זה , ומטענים בעלי סימן שונה מושכים זה את זה . גודל הכוח הפועל בין מטענים נקבע באמצעות חוק קולון . גם בין גוף טעון לבי ן גוף נייטרלי תיתכן משיכה חשמלית . כאשר מקרבים גוף טעון A לגוף נייטרלי , B הגופים נמשכים זה לזה . כוח משיכה זה קטן מכוח המשיכה שבין גופים טעונים במטענים שוני סימן . על הסיבות לתופעה זו תלמד ביתר פירוט בפרק 13 של הספר " תורת החשמל . " חומר רקע נוסף לניסוי זה מצוי בפרק , 1 כרך א י , של הספר "תורת החשמל . " מטרות הניסו י . 1 הכרת שיטה לטעי נת גופים במטען חשמלי . . 2...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית